Juridik

Ibland behövs i privat- eller arbetslivet även juridisk kunskap. Vi lämnar raka och konkreta råd för att på bästa sätt hjälpa dig eller ditt företag att uppnå önskat resultat. Vi har kunskap inom följande områden:

Bolagsrätt

De regler som styr bolagsstämman, styrelsearbetet samt i förlängningen även frågor som rör aktieägande och därmed tillhörande avtal.

Skatterätt

Frågor inom moms och företags- samt privatpersonbeskattning.

Fordringsrätt

Frågor som rör skuldebrev eller fordringstvister av något slag.

Familjerätt

Såsom t.ex. samboavtal, bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Kontakta oss